Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsrådets udvalg
Strategi

Medlemmer

 • Ulla Thorbjørn Hansen (biskop)
 • Bodil Therkelsen
 • Anne-Sophie O. Christiansen
 • Henrik Danielsen
 • Mette M. Johansen
 • Poul O. Nielsen
 • Jens Elkjær Petersen
 • Jan Østerskov
 • Birgit O'Sullivan
 • Eigil Waagstein

Kommissorium

 • Udvalget skal løbende vurdere behovet og mulighederne for, at stiftsrådet tilføres ny viden af sociokulturel eller anden samfundsvidenskabelig art, samt tage initiativer i form af forslag om oplægsholdere m.v.
 • Udvalget skal sikre at stiftsrådet er opdateret om væsentlige dele af den seneste kirkelige forskning, således at stiftsrådet har mulighed for at danne sig et billede af danskernes ’tidsånd’, herunder af danskernes opfattelse af kirke og religion
 • På baggrund af ovenstående skal udvalget bidrage til, at stiftsrådet løbende vurderer og prioriterer dets indsats, og herunder overveje hvordan indsatsen skal komme til udtryk i, hvilke udvalg der er nedsat og hvilken økonomi der er afsat til forskellige områder
 • Udvalget skal medvirke til at kommunikationen mellem stiftsråd og udvalg er konstant, så det bliver klart, at udvalgenes arbejde er lig med stiftsrådets indsats på de enkelte områder, og således at intet udvalg arbejder isoleret fra stiftsrådet overvejelser og synspunkter
 • Udvalget skal – ofte i samarbejde med kommunikationsudvalget – løbende bidrage til, at det store arbejde som gøres i udvalg og af konsulenter, bliver til størst mulig effekt, der hvor vi i virkeligheden er ’kirker’ – i sogne og i provstier
 • Udvalget skal være med til at sikre at principielle debatter i stiftsrådet ikke glemmes, men at debatternes konklusioner fører til konkrete forandringer. Herunder skal udvalget sikre, at de mange ideer og forslag om ændringer som kom til udtryk ved stiftsrådets visionsdrøftelse den 20. februar 2014 bliver til enten konkrete initiativer eller opfordringer til videre behandling i et udvalg

  Kommissoriet er godkendt af Stiftsrådet den 26. maj 2014