Fortsæt til hovedindholdet
For præster, ansatte og frivillige
Whistleblowerordning

Whistleblowerordning

Roskilde Stifts whistleblowerordning er et supplement til den almindelige ledelses- og tilsynsmæssige klageadgang til provst, biskop og Kirkeministeriet.

Whistleblowerordningen kan benyttes af alle ansatte sognepræster i stiftet, alle ansatte i stiftsadministrationen samt medlemmer af stiftsrådet og de af stiftsrådet nedsatte stiftsudvalg.

Du kan læse mere om ordningen og/eller foretage en indberetning, ved at klikke på linket nedenfor.