Fortsæt til hovedindholdet
Kontakt
Handlingsplan vedrørende seksuel chikane

Handlingsplan vedrørende seksuel chikane

Krænkende handlinger er ikke acceptabelt i Roskilde Stift. Vi har nultolerance over for seksuel chikane. Det ligger os meget på sinde, at det psykiske arbejdsmiljø både ud fra en enkeltvis og samlet vurdering er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt på kort og på langt sigt.

Seksuel chikane er, når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre for adfærd, som af de personer opfattes som nedværdigende.

Overordnede værdier i Roskilde Stift

 • Det skal være trygt at gå på arbejde i Roskilde Stift.
 • Det skal være trygt at tale med ledelsen, hvis du oplever krænkelser.
 • Det er aldrig din skyld, hvis du bliver udsat for seksuel chikane. Seksuel chikane er et arbejdsmiljøproblem og ikke dit personlige ansvar.
 • Definitionen på seksuel chikane vil altid være en konkret vurdering, og det er den enkelte som ved, hvornår en handling opleves som krænkende.

Eksempler på grænseoverskridende adfærd:

 • Uønskede berøringer.
 • Uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem.
 • Sjofle vittigheder og kommentarer.
 • Uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner.
 • Visning af pornografisk materiale+ Uønskede berøringer.

Hvis du selv er udsat for seksuel chikane:

 • Det er ikke dit personlige ansvar, hvis du oplever chikane af nogen art. Roskilde Stift har som arbejdsgiver pligt til at sikre et godt arbejdsmiljø. Din henvendelse vil blive taget yderst alvorligt og vil blive behandlet med største diskretion.
 • Kontakt din arbejdsmiljørepræsentant/tillidsvalgte eller provsten. De har begge pligt til at tage din henvendelse alvorligt og til at agere på din henvendelse.
 • Hvis det ikke er muligt, så kontakt Roskilde direkte på kmros@km.dk eller på +45 4638 1920.

Hvis du er vidne til seksuel chikane:

 • Reagér omgående, hvis du oplever en kollega bliver udsat for seksuel chikane.
 • Hvis du oplever handlingen som grænseoverskridende, så kontakt din arbejdsmiljørepræsentant/tillidsvalgte eller provsten.
 • Drag omsorg for kollegaen, og fortæl vedkommende, at det ikke er vedkommendes skyld, og at det er mere end okay at sige fra.

Sådan håndterer Roskilde Stift sager om seksuel chikane:

 

 • I samråd med dig udarbejder provsten (eller biskoppen, hvis provsten er part i sagen) en handlingsplan for det videre forløb. Handlingsplanens udgangspunkt er, at der er nultolerance overfor seksuel chikane og uønsket seksuel opmærksomhed. Handlingsplanen vil holde sit vedvarende fokus på håndtering af den konkrete sag og mulighed for forebyggelse fremadrettet.
 • Folkekirkens Arbejdsmiljø Rådgivning (FAR) kan i samråd med provst/biskop kontaktes for konsulentbesøg og arbejdsmiljøhjælp på arbejdspladsen: Telefon: 21 79 11 11. Mail: mail@kirketrivsel.dk
 • Du kan altid ringe til Arbejdstilsynets hotline om mobning og seksuel chikane på 70221280.
 • Roskilde Stifts personaletiltag-konto kan yde økonomisk bistand ved behov for terapeutisk forløb. Kontakt biskoppen.
 • Der henvises i øvrigt til: Folkekirkens Arbejdsmiljøråds ”Vejledning om håndtering af seksuel chikane og krænkende handlinger på arbejdspladsen”

Du er altid velkommen til at kontakte Roskilde Stift, hvis du oplever krænkende adfærd på kmros@km.dk eller på +45 4638 1920