Fortsæt til hovedindholdet
For præster, ansatte og frivillige
Kurser & konferencer for præster, ansatte og frivillige i Roskilde Stift

Kalender til præster, ansatte og frivillige i Roskilde Stift

27
aug.

Planlægning af påskenatten

Der serveres en sandwich fra kl. 18.30 – mødet begynder kl. 19-20.30 Vi håber at se to-tre repræsentanter fra hvert provsti, der vil indgå i arbejdsgruppen og være med til at løfte Påskenatten til at blive en stor lysende, betydningsfuld og særlig begivenhed, der samler hele Stiftet i et fælles meningsfyldt, kirkeligt og folkeligt arbejde, der forkynder og fejrer påskens budskab – også til alle de mennesker, der ikke nødvendigvis sidder på kirkebænken hver søndag. Vi ønsker både at Påskenatten skal være fællesskabsskabende for hele Roskilde Stift og at se projektet som en mulighed for frugtbar samskabelse mellem kirke, kommune, købstad og kultur

Læs mere her

28
aug.

Inspirationsdag i Gerontologi: Den sidste tid - Hvor går vi hen når livet gør ondt?

Inspirationsdag i Gerontologi i Ældre og Kirkeudvalget.

Den sidste tid – hvor går vi hen når livet gør ondt?

Christian Juul Busch har været hospitalspræst i knapt 30 år og medforfatter til mange bøger som både favner det teologiske og sjælesørgeriske i vores arbejde som præst og sammen med psykologer, læger, sygeplejersker.

Hvordan bliver vi ved med at holde til at være sjælesørgere og hvordan kan vi gribe den svære samtale an, det sidste tid – når livet gør ondt. Det vil han komme ind på i den første del af inspirationsdagen og pege hen på det der rør sig sjælesørgerisk i samtalerne den sidste tid.

Mikkel Wold, der er sognepræst i Marmorkirken og har undervist i Sjælesorg på FUV fortsætter inspirationsdagen. Vi kommer til i stigende grad at sidde med sjælesorgssamtaler med ældre syge og pårørende til demensramte der sidder med svære beslutninger den sidste tid. Som medlem af etisk råd og teolog vil han sætte ord på de overvejelser han har haft i forbindelse med debatten om aktiv dødshjælp. Hvad siger teologien og hvordan forholder vi os som sjælesørgere når et menneske føler at de er til besvær eller ikke ønsker at leve længere?

Tilmelding til:

Gerontopædagogisk konsulent Lillian Jordan Nielsen, LSAA@km.dk

Tilmeldingsfrit: 21. august 2024

Deltagere: Præster i Roskilde Stift, primært.

Kurset er gratis og med en sandwich til frokost.

Dato: 28. august 2024 kl. 10.15-13.15

Sted: Konventhuset i Roskilde, Domkirkestræde 10, 4000 Roskilde

29
aug.

Provstemøde

04
sep.

Stiftsrådsmøde

06
sep.

Masterclass "Se mennesket" - en temadag om Diakoni

07
sep.

Reception i anledning af Diakonforbundet Filadelfias 100-års jubilæum

Se vedhæftet program for dagen.

12
sep.

Stiftskonference 2024: Et hav af himmeltoner - Musikalitet i teologi, liturgi og kunst

Torsdag d. 12. september – fredag d. 13. september 2024 på Det Teologiske Fakultet, Københavns universitet.

Vær med, når årets stiftskonference undersøger musikalitet i teologi, liturgi og kunst. Der vil bl.a. være oplæg ved Svend Rune Havsteen (om musik i teologien), Julie Damlund (om musik som forkyndelse), Auður Ava Ólafsdóttir (om sproglig musikalitet), Lea Wierød Borcak (om hvorfor fællessang er så rædselsfuldt) og Martin Erik Andersen (om ånd og musikalitet i billedkunsten)

Hertil en talk mellem Jens Chr. Grøndahl, Christiane Gammeltoft-Hansen og Mikkel Gabriel Christoffersen (om liturgisk umusikalitet), samt oplæg og koncert v. Henrik Goldschmidt (om hvorvidt musik kan redde verden).

Program og tilmelding

12
sep.

KURS Saloner: Kristendom & den levede tro med Mikkel Vale/ velkomst ved biskop Ulla Thorbjørn Hansen

Kristendommens og kirkens rødder er flere tusind år gamle og er rammen for vores forståelse af Gud og tilværelsen den dag i dag.

KURS er en nyskabelse og står for KristendomsUndervisning i Roskilde Stift. KURS Saloner vil bugte sig imellem et skatkammer af bibelske grundfortællinger, kirkehistoriens vingesus og etiske dilemmaer.

KURS Saloner er båret af livsoplysning og foregår på højskolemanér. Med salonerne byder vi på oplæg, samtale og sang over en bid mad. Her inviteres du til at gå på opdagelse i kristendom med afsæt i aktuelle emner over fire torsdagsaftener. Emnerne spænder fra krig, fundamentalisme og din næste. Ved hver salon kan du glæde dig til, at fagligt dygtige og engagerede præster og teologer holder oplæg om vores eksistens. Dagens emne indrammes af fællessang, samtaler ved bordene og til slut går vi sammen med den lokale sognepræst op i landsbykirken.

At spise sammen er godt, så KURS Saloner indrammes naturligvis af lækker mad tilberedt af kokken Rasmus Ryborg fra ’LUNCH and other stories’.

Læs programmet og tilmeld her: KURS - Roskilde Stift (billetexpressen.dk)

14
sep.

KURS Akademiet

Kristendommens og kirkens rødder er flere tusind år gamle og er rammen for vores forståelse af Gud og tilværelsen den dag i dag.

KURS er en nyskabelse og står for KristendomsUndervisning i Roskilde Stift. KURS Akademi vil bugte sig imellem et skatkammer af bibelske grundfortællinger, kirkehistoriens vingesus og etiske dilemmaer.

Over otte lørdage tager vi livtag med de klassiske teologiske discipliner: Det Gamle Testamente, Det Nye Testamente, Kirkehistorie, Etik og Dogmatik.

Hver lørdag byder på to fagmoduler med foredrag, læsning af grundkilder og faglige samtaler. Noget af det unikke ved KURS Akademi er brugen af ’kollokvier’. Kollokvie er et herligt klassisk udtryk, der kommer af det latinske ord for samtale: ’colloquim’. Så ud over forelæsninger, byder Akademiet på undervisning i samtaleform ud fra grundkilder som altså hedder kollokvier. Kollokvierne på KURS Akademi tager afsæt i kilder som Augustin, Luther og Kierkegaard.

At spise sammen er godt, så KURS Akademiet indrammes naturligvis af lækker mad tilberedt af kokken Rasmus Ryborg fra ’LUNCH and other stories’.

Læs mere og tilmeld dig her: KURS - Roskilde Stift (billetexpressen.dk)

16
sep.

Grøn inspirationstur rundt i stiftet

Grøn Kirke og Roskildes grønne stiftsudvalg inviterer til en busrundtur på forskellige kirkegårde og kirkejord samt kirker i stiftet. Vi ønsker at inspirere til en mere bæredygtig og grøn brug af kirkens jorder og kirkegårde, men også til aktivitet både inde og uden for kirken, der inspirerer til det grønne. Derfor skal vi besøge nogle spændende steder i stiftet. Derudover skal vi sparre med hinanden og sammen blive fyldt på af gode ideer, så man kan gå i gang hjemme i sin egen kirke.

Hvem: Busturen henvender sig først og fremmest til menighedsrådsmedlemmer og præster, men alle interesserede vil være velkomne. Dog har vi et loft på 50 personer af hensyn til pladser i bussen. Nedenfor finder I programmet for dagen.

Hvornår: Busturen er d. 16. sep. Turen er dækket af stiftsmidler og derfor gratis. Tilmelding sker ved at skrive til gronkirke@gronkirke.dk. SU senest d. 5. sep.

Læs mere her: Grøn inspirationstur rundt i stiftet - Roskilde Stift - Nyheder - Site (folkekirkensintranet.dk)

18
sep.

Gerontopædagogisk netværk - kursusdag.

FUV. Workshop og oplæg: Sognepræst Lene Kjær Andersen

Organist og kirkesanger Birgitte Grinderslev Christensen, Ringe sogn:
MUSIK OG NÆRVÆR - skønhed i mødet med mennesker med demens. Lidt om hvad der sker i samarbejdet mellem præst og organist, når organisten går ud på gulvet.

Professor Dorthe Jørgensen, filosof, idéhistoriker, litteraturhistoriker og teolog, dr.phil. & dr.theol, Aarhus Universitet:
Den Skønne Tænkning - tænkt ind i relation til gudstjenester og samvær med mennesker med demens og deres pårørende.

Tilmelding via FUV

Kurset afholdes i Vor Frue Kirkes Sognegård, ti minutters gang fra Odense Banegård, Parkering foran sognegården

23
sep.

Kursus: Biodiversitet på kirkegården

Biodiversitet i anlægsgartnerfaget med fokus på kirkegården - kursus afholdt i samarbejde mellem Roskilde Stift og ZBC.

Kursets deltagere vil få kendskab til. hvordan de kan fremme eller hæmme biodiversitet i forskellige anlægstyper og naturtyper - hvilke muligheder der er og evt. udfordringer.

Kurset varer 2 dage fra kl. 7.00 – 14.00.

Program for kurset:

Dag 1: FN-verdensmål, Miljøbeskyttelsesloven – natura 2000, Naturtyper, Økologi og biodiversitet, Økosystemer og biotoper, Fødekæder og net, Levesteder og fødesteder, Praktiske øvelserDag 2: Opsamling fra dag 1, Prøve, Biernes betydning, Bestøvning, Sommerfugle, Konsekvenser, Etablering og drift af blomsterarealer – maskiner og metoder, Afrunding og evaluering

Læs mere om kurset og om tilmelding: Kursus: Biodiversitet på kirkegården - Roskilde Stift - Nyheder - Site (folkekirkensintranet.dk)

24
sep.

Den Nordiske Dialogkonference: Åndsfrihed og dialog – kirke og mangfoldighed i dag

Konferencen består af oplæg, workshops og erfaringsudveksling, og som hovedtaler har vi inviteret Marianne Moyaert, professor i interreligiøse studier og komparativ religionsteologi ved Faculty of Theology and Religious Studies på KU Leuven. Moyaert vil give en forelæsning om sin forskning i religions[1]dialog og om skabelsen af religiøs identitet.

Programmet vil løbende blive opdateret og kan findes her.

25
sep.

Provstemøde

Vis flere