Fortsæt til hovedindholdet
Kontakt
Klagevejledning

Sådan klager du i folkekirken

Hvis du er utilfreds med noget i folkekirken i Roskilde Stift, har du mulighed for at klage. Her får du vejledning til, hvordan du gør.

 

Vejledning til brugere
Du kan klage, hvis du oplever ikke at få en ordentlig behandling eller ikke har fået den service, som du er blevet stillet i udsigt. Du kan klage over beslutninger, der er truffet i folkekirken, og du kan klage over forhold, som ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Læs mere her

 

Vejledning til ansatte

Hvis du er utilfreds med en person eller en instans i folkekirken, kan det være en god ide i første omgang at kontakte dem. Hvis du ikke har lyst til at gå til dem, eller hvis din henvendelse ikke giver et tilfredsstillende resultat, har du mulighed for at klage.

Læs mere her

 

Vejledning til menighedsråd

Du kan klage over forhold, som ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Det muligt at klage over en præst, provst, provstiudvalg, biskop og et stift. 

Læs mere her


Tjekliste

Sådan skriver du en klage

Når du klager, er det vigtigt, at det er tydeligt, hvad du klager over, og hvorfor. Du skal angive dit for- og efternavn. Derudover er der ingen krav til måden, du skriver på. Du kan bruge tjeklisten her, når du skriver klagen. 
 

  • Tydelig overskrift: ”Klage over [emne]”
  • Dit navn, din postadresse og gerne dit telefonnummer. Angiv desuden dit cpr-nummer, hvis du ønsker svar på din klage i e-boks.
  • Hvad er der sket, og hvornår?
  • Hvad er du uenig i eller utilfreds med?
  • Hvorfor er du uenig eller utilfreds?
  • Medsend dokumentation, hvis du har noget, der støtter din klage.

Husk at være opmærksom på kun at sende personoplysninger ad sikre kanaler og mailadresser, fx e-boks, menighedsrådets fortrolige postkasse eller brevpost.

 

Hvis du er i tvivl om, hvor du skal klage, kan du kontakte stiftsadministrationen på 4638 1920 / kmros@km.dk