Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsrådets udvalg
Grønt Stiftsudvalg

Medlemmer

 

 • Rasmus Christoffersen (formand), Roskilde Domsogn - rc@roskilde-kirkegaarde.dk
 • Ulla Thorbjørn Hansen (biskop)
 • Helene Wonsbæk Rasmussen, sognepræst, Sæby og Gershøj
 • Uffe Vincentz Schiøtt, Stiftsrådet, Slagelse Provsti
 • Claus Carmel, Stiftsrådet, Lejre Provsti
 • Bodil Therkelsen, Stiftsrådet, Kalundborg Provsti
 • Jan Østerskov, Stiftsrådet, Tryggevælde Provsti
 • Flemming Blarke, Kalundborg Provsti
 • Holger Eilkjær Hansen, Næstved Provsti
 • Martin Ishøy, sognepræst
 • Katja Bendix, sognepræst

Tilknyttede

 • Sofie Larsen Kure, Grøn Kirke
   

Kommissorium


Formål

Det grønne stiftsudvalgs formål er at fremme en bevidsthed om ansvaret for Guds skaberværk i kirkernes hverdag og tilskynde til handling til gavn for natur, klima og miljø på sogne-, provsti- og stiftsniveau.


Struktur og arbejdsform

Udvalget består af mindst tre læge, tre gejstlige - med mulighed for optagelse af flere medlemmer. Der tilstræbes ligevægt mellem antallet af læge og gejstlige medlemmer. Grøn Kirkes koordinator tilknyttes som konsulent for udvalget. Efter behov indkaldes relevante personer fra udpegede indsatsområder.


Udvalget fastsætter indsatsområder for den kommende funktionsperiode i henhold til kommissoriet.


Samarbejde med Grøn Kirke

Stiftsrådet samarbejder med Grøn Kirke i toårige perioder med mulighed for fornyelse.  Udvalget er stiftets kontakt til Grøn Kirke, og Grøn Kirkes koordinator deltager som konsulent i stiftsudvalgets møder i det omfang, det ønskes.

Udvalget arbejder med og videreformidler Grøn Kirkes initiativer og projekter, samt betoner disses inspirations- og spredningseffekt.

 

Godkendt på stiftsrådsmødet den 7. december 2022