Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsrådets udvalg
Kommunikation

Medlemmer

 • Ulla Thorbjørn Hansen
 • Bodil Therkelsen
 • Anne-Sophie Olander Christiansen
 • Mette Marbæk Johansen
 • Poul Otto Nielsen
 • Andreas Norbjerg 
 • Sonja Andersen
 • Jan Østerskov

Kommissorium


Kommissoriet for en kommunikationsprofil og mediestrategi for Roskilde Stift går i to retninger.

Internt mod stiftets sogne; menighedsråd, præster og ansatte. Eksternt mod det omgivende samfund.

I begge henseender bør Roskilde Stifts kommunikationsprofil og mediestrategi være udformet med det erklærede mål, at den modsvarer moderne mennesker forventninger til professionalisme og fremstår tidssvarende og aktuel.

Kommunikations- og Medieudvalget i Roskilde Stift har således til opgave at rådgive, inspirere og økonomisk sikre stiftets administration, i særdeleshed biskoppen og dennes kommunikationsmedarbejdere, (til) at kunne nå disse mål.


Konkrete delmål

Kommunikations- og Medieudvalget skal blandt andet sikre, at følgende delmål nås ud fra de anførte kriterier

 • Stiftsbladet
 • www.roskildestift.dk
 • Stiftsårbog
 • Rådgivning (af biskoppen) overfor pressen
 • Rådgivning og eventuelt samarbejde i relation til andre dele af Folkekirken (for eksempel samarbejde med andre stifter)
 • Elektroniske medier (fx TV eller streaming på internet, sociale medier som Facebook, radio, blogs etc.)
 • Afholdelse af inspirationsdage 


Stiftsrådet har på sit møde den 26. maj 2014 godkendt udvalgets kommissorium.