Fortsæt til hovedindholdet

Sjælesorg kan sikre kirkens relevans og overlevelse

Tekst & foto: Søren Lagoni

En ny vision for Roskilde Stift er sået. Den hedder ”Kirke i vor tid – Sjælesorgens kirke”, og er en vision, der er stærkt inspireret af de tanker, som den norske professor emeritus i sjælesorg, Tor Johan Grevbo, har været ophavsmand til. Ifølge ham kan sjælesorg sikre kirkens relevans i et moderne samfund og samtidig dens overlevelse.

På trods af, at dåbsattesten viser, at den norske professor emeritus i sjælesorg, Tor Johan Grevbo nærmer sig de 80 år, kan han stadig blive forbløffet over kirkens betydning for mennesker, han møder, fortæller han. Samtidig fortvivles han i stigende grad over kirkens tabte relevans og omdømme i dagens samfund. Men sjælesorg er ifølge den norske professor måske netop kirkens redning, fordi den vedrører alle, selv moderne mennesker, der er forbeholdne for at trække Gud ind i ligningen.

I 2023 har en ny vision for folkekirken i Roskilde Stift set dagens lys. Den hedder ”Kirke i vor tid - Sjælesorgen Kirke, og er stærkt inspireret af Tor Johan Grevbos bøger og undervisning om sjælesorg. Han besøgte i december sidste år Roskilde Stift og gav i den forbindelse foredrag om netop hans syn på sjælesorg.

Ifølge Tor Johan Grevbo er sjælesorg ikke et lille eller et simpelt begreb - det er altomfavnende og har lige så mange facetter som livet selv. Det kan udforskes og forstås på utallige måder, men det kan desværre også misforstås og miste sin betydning, f.eks. når det opfattes rent terapeutisk. Den gode sjælesorg udfolder sig både i møde med enkeltpersoner men også i de mange fællesskaber som samles omkring kirken. Al kirkelig virksomhed bør have en sjælesørgerisk dimension, mener han.

”Sjælesorg er ikke kun noget, der foregår i samtaler med en præst - det skal komme til udtryk i alt, hvad kirken gør,” siger Tor Johan Grevbo.

”Nogle kritikere af sjælesorg tror, at det bare handler at reducere Gud til en venlig støttepædagog, der stryger mennesker med hårene, men det er helt forkert. Sjælesorg handler netop om at give styrke med Guds ord og kirkens tradition i ryggen. For da kan man også udfordre mennesket til at ændre eller uddybe sit livsgrundlag, hvis man viser sig åben for det”.

SJÆLESORGENS TRUMFKORT

Ifølge Tor Johan Grevbo er det vigtigt at understrege, at sjælesorg ikke bare er en teoretisk diskussion, men noget meget konkret. Det kræver en bevidst indsats og et engagement at sikre kvalitet i kirkens sjælesorg.

”For nogle år siden læste jeg i den anerkendte tyske avis Frankfurter Rundschau, at ’kun gennem kvaliteten af ​​kirkens sjælesorg, kan den stadig overleve’. Sjælesorg er kirkens modersmål og jeg er helt enig med analysen i avisen, at den også er kirkens redning. For de, der kommer i kirken, vil ikke have religiøse oplysninger eller kommentarer til aktuelle debatter. De vil guides til at finde glæden og styrken i Gud. Og her har sjælesorgen en række trumfkort”, fortæller Tor Johan Grevbo.

Tor Johan Grevbo understreger, at Gud vil det bedste for sin skabelse, og ved, at det ikke altid er let at være menneske. I treenighedens lys rummer kristendommen både en teologisk rummelighed og fasthed, som mange mennesker kan finde hvile i, på trods af, at de befinder sig på forskellige livsrejser.

”Sjælesorgens trumfkort er, at de kristne fællesskaber tilbyder mere end kun mellemmenneskelig omsorg. I kirken får mennesker en himmel over sig, der giver dem mere end blot flygtig daglig hjælp – de får åndelig omsorg og et åndeligt fællesskab. Mennesker, der søger fred og accept, kan f.eks. få hjælp til at bede og modtage tilgivelse. Vi kan igennem velsignelse give mennesker en større følelse af harmoni og styrke. Og ved at komme i kirken kan de få vejledning eller rollemodeller, som de kan gå i fodsporene af”.

”I sjælesorgens kirke møder man altså et bredspektret budskab, som både er konstant og fornyende. Det kan give mennesker ro, hjælpe dem med at finde svar på deres spørgsmål og give dem styrke til at klare livet. Det er et kæmpe trumfkort i vores verden af i dag, hvor alt er flygtigt og de fleste valg er op til den enkelte selv at træffe”.

”Men sjælesorgen skal ikke opfattes som en oplevelsesteologi, der kun forholder sig til menneskelig erfaring. For begrebet sjælesorg indeholder også masser af teologisk dybde. Begge deler hører med.

”I sjælesorgens kirke er man klar over, at vores tilværelse ikke kun kan udledes af det mennesker oplever, men bygger på dét, som Gud siger til os gennem sit ord i et forståelsesfuldt møde med menneskers liv”.

”Sjælesorgens kirke er en medvandrer, som kan føre kirken langt uden for dens traditionelle stier og veje, for den følger mennesker i livet. Og omsorg for menneskers liv i tid og evighed er jo den helt centrale kirkelige opgave fra først til sidst”, slutter den norske professor emeritus i sjælesorg, Tor Johan Grevbo.

Læs mere om sjælesorg

Udvalgte udgivelser af Tor Johan Grevbo 

  • Sjelesorg i teori og praksis: en lærebok og håndbok med mange perspektiver (2018)
  • Sjelesorgens vei : en veiviser i det sjelesørgeriske landskap : historisk og aktuelt (2006)

Ny vision for Roskilde Stift: ”Kirke i vor tid – Sjælesorgens kirke”