Fortsæt til hovedindholdet

Roskilde Stiftsdag 24´

Lørdag den 16. marts var 300 mennesker fra hele stiftet samlet til den årlige stiftsdag, der denne gang blev afholdt i Køge. Der var blandt andet besøg fra kirkeminister Morten Dahlin, oplæg fra historiker og trosredaktør på DR Christoffer Emil Bruun samt sociolog Eva Steensig. Men der skulle også uddeles 3 Palladius-priser til initiativer, der har været til gavn i lokal sammenhæng, i provstiet eller i hele stiftet, eller til personer som har gjort en særlig indsats i kirkelig sammenhæng. Det var i sandhed en festdag for fællesskabet.

Årets stiftsdag blev afholdt i Køge. Festgudstjenesten blev afholdt i Køge Kirke - Sct. Nikolai.

Biskop Ulla Thorbjørn Hansen, og menighedsrådsformand i Køge Kirke Kaj Jensen førte an til festgudstjenesten. Fra venstre sognepræst i Køge Kirke Charlotte Dybdahl, Provst i Køge Provsti Jens Elkjær Petersen, og Domprovst i Roskilde Domprovsti Anne-Sophie Olander Christiansen.

"Nogle gange begynder de gode forandringer og de gode historier med en lille madpakke – fem brød og to fisk. Det er måske ikke så geopolitisk og sikkerhedspolitisk interessant, men det er dér evangeliet lyder. Det lyder i det nære, i fællesskabet mellem mennesker. I dét som ser ud af ingenting, dér kan kærlighed, tro og håb komme til os, ligesom lyset der kommer til os ud af virkelighedens sprækker", sådan lød det blandt andet i biskop Ulla Thorbjørn Hansens prædiken.

Kirkeminister Morten Dahlin kom på stiftsdagen nærmest direkte fra sin barselsorlov. Han lagde i sin tale vægt på en undersøgelse, der viser, at kirkens sociale arbejde, altså diakonien, har topprioritet, når man spørger til, hvad danskerne finder vigtigt i forholdet til folkekirken. Han hyldede i den sammenhæng menighedsrådene, der ofte er en drivende social aktør for lokale, udsatte grupper. 

Historiker og trosredaktør på DR, Christoffer Emil Bruun, kom i sit foredrag blandt andet ind på debatten om aktiv dødshjælp, der for ham, er den ultimative overgivelse til individets selvbestemmelse.Han var bekymret over debatten, da han ikke mener, at mennesket er beregnet til selv at skulle træffe bestemmelse om døden.

Læs interview med Christoffer Emil Bruun i magasinet Palladius lige her.

Sociolog Eva Steensig forudser et gunstigt klima for folkekirken, hvis den bliver mere bevidst om den rolle, som den kan spille i menneskers liv. Tiden kalder på en søgen efter mening. Vi vil gerne gøre en forskel. Desværre er der ofte tale om et flygtigt engagement.

Læs interview med Eva Steensig i magasinet Palladius lige her.

Initiativet Kunst og Kirker blev tildelt en af årets Palladius-priser. Siden 2018 har de hvert år i den anden weekend i november, i samarbejde med lokale menighedsråd, arrangeret kunstudstillinger med professionelle billedkunstnere og skulptører i de gamle kirker i Slagelse Provsti. Sidste år var 15 kirker med, og ca. 5500 besøgene lagde vejen forbi. Læs mere på www.kunstogkirke.dk.

Egon Andreasen, modtog også en Palladius-pris for sin store arbejdsindsats i de over 30 år, som han har været formand for Stenlille Menighedsråd. 

Organist Jytte Lundbak og graver Jørgen Graven Nielsen fra Sankt Nikolai Kirke i Holbæk var ikke til stede på stiftsdagen, men som det ses på billedet fik Jytte Lundbak efterfølgende overrakt prisen af sognepræst Gunder Gundersen. Jytte og Jørgen modtog prisen for deres mangeårige indsats for at udvikle korsang og musik i sognet. Både i forbindelse med spirekor, børnekor, juniorkor, ungdomskor og voksenkor, men også i forbindelse med afholdelsen af koncerter. 

Hagested Ensemblet pakkede igen i år stiftsdagen ind i blød folkemusik. Sognepræst Mikkel Vale på bas, Lasse Jonsson på guitar og Torben Heegaard på tværfløjte og slagtøj.