Fortsæt til hovedindholdet
For menighedsråd
Provstirevision

Funktionen som provstirevisor varetages af en statsautoriseret revisor eller registreret revisor. 

Provstirevision

Revision i løbet af året af kirke- og præstegårdskassers årsregnskab samt provstiudvalgskassers årsregnskab varetages af provstirevisor. Funktionen som provstirevisor varetages af en statsautoriseret revisor eller registreret revisor. 

Læs "Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v."

Provstirevisor i Roskilde Stift er BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Kontaktdata for BDO

Statsautoriseret revisor Per Lund
Mail: plu@bdo.dk
Tlf.: 4189 0499

BDO har fungeret som provstirevisor i Roskilde Stift fra og med regnskabsåret 2017, og efter et EU-udbud er der indgået ny kontakt med BDO om revision af de kirkelige kasser for regnskabsårene 2022-2025

Det betyder, at revisorer fra BDO kommer på kasseeftersyn.