Fortsæt til hovedindholdet
For menighedsråd
Introkursus for nyansatte i Folkekirken

Formålet med introkurset er, at nyansatte i folkekirken gennem deltagelse i et målrettet kursus får større forståelse af folkekirken som arbejdsplads. 

Introkursus for nyansatte i folkekirken


Alle nyansatte i folkekirken skal deltage i et introkursus. Læs mere om kurset og find information om tilmelding og kontaktoplysninger her.
 

Målgruppe

Kursets målgruppe er kirkefunktionærer, præster og ansatte ved provsti og
stiftsadministrationerne, der tiltræder deres første stilling i folkekirken,
og som har en ugentlig arbejdstid på 8 timer og derover.

Der vil blive udstedt et deltagerbevis.


Formål

Formålet er, at nyansatte i folkekirken gennem deltagelse i et målrettet kursus får større forståelse af folkekirken som arbejdsplads. Kurset skal ligeledes give et indblik i de øvrige jobfunktioner i kirken og på kirkegården og derigennem være med til at skabe en større forståelse for de opgaver, de andre ansatte udfører, og ikke mindst for helheden i folkekirkens organisation.

Roskilde Stift og Lolland-Falsters Stift samarbejder om afvikling af introkursus for nyansatte i folkekirken i de to stifter. 


Datoer og tilmelding til introkurser finder du ved at trykke her.
 
Kontakt

Ved spørgsmål, kan du kontakte sekretariatsmedarbejder i Lolland-Falsters Stift, Marlene Laursen:
Mail: mlau@km.dk
Tlf.: 2943 1023


Sted

Kurserne afholdes normalt i Skt. Jørgensbjerg Sognegård, Møllehusvej 120, Roskilde.
Kurset begynder kl. 8.30 og afsluttes kl. 17.30. Deltagelse i kurset er gratis, og der er fuld forplejning hele dagen. Arbejdsgiveren skal betale løn og udgifter til transport.
 

Program

Fra Jellingestenen over reformationen til nutidens folkekirke                 
Oplægget giver en introduktion den danske folkekirkes historie.

Folkekirkens mange gudstjenester, bryllupper og begravelser
Oplægget giver deltagerne en grundlæggende forståelse for folkekirkens gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Derudover giver oplægget et overblik over de forskellige stillingtypers rolle og kompetencefordeling i forbindelse med folkekirkens kirkelige handlinger.                                

Folkekirkens opbygning og "hvor kommer pengene fra"?                       
Oplægget giver en elementær indføring i folkekirkens organisatoriske og økonomiske opbygning.

Folkekirken som vores fælles arbejdsplads
Oplægget skal i hovedtræk give kendskab til menighedsrådets ansattes forhold og præsters ansættelsesforhold og give en bevidsthed om samspillet mellem    de forskellige faggrupper i folkekirkens opgavefællesskab og om god adfærd hos folkekirkens personale.                              

Sognet som en del af en sammenhæng
Oplægget skal præsentere folkekirken i spændingsfeltet mellem at være en lokal sognekirke og være en kirke, der i stigende grad også udformer tilbud til mindre målgrupper inden for at større område end det enkelte sogn.   


Hvem står bag?
Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Kirkeministeriet, Den Danske
Præsteforening, Danmarks Provsteforening, FAKK, Dansk Kirkemusiker Forening, Dansk Organist og Kantor Samfund samt Landsforeningen af Menighedsråd.