Fortsæt til hovedindholdet
roskildestift.dk
Årsrapporter

Årsrapporter

Seneste årsrapport 

Tekst Mette Andersen, sekretariatsmedarbejder

Årsrapporten er den statslige virksomheds afrapportering af økonomiske og faglige resultater. Den indeholder en kort beretning, en målrapportering og en rapportering om det finansielle regnskab.

For fællesfonden er der udarbejdet en konsolideret årsrapport i henhold til bekendtgørelse nr. 647 om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden af 1. juni 2011. Årsrapporten er affattet i henhold til gældende bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen, bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011.

Årsrapporten er sat op med visse lokale tilpasninger efter Moderniseringsstyrelsens vejledning om udarbejdelse af årsrapporter og indeholder følgende elementer: 

 

  • Beretning
  • Målrapportering
  • Regnskab:
  • Resultatopgørelse og balance samt noter
  • Bevillingsregnskab
  • Påtegning
  • Bilag


For tidligere årsrapporter kontakt venligst stiftsadministrationen.