Fortsæt til hovedindholdet
Klagevejledning
Til brugere af folkekirken

Til brugere af folkekirken

Hvis du er utilfreds med en person eller en instans i folkekirken, kan det være en god ide i første omgang at kontakte dem. Hvis du ikke har lyst til at gå til dem, eller hvis din henvendelse ikke giver et tilfredsstillende resultat, har du mulighed for at klage.

Det kan du klage over

Du kan klage, hvis du oplever ikke at få en ordentlig behandling eller ikke har fået den service, som du er blevet stillet i udsigt. Du kan klage over beslutninger, der er truffet i folkekirken, og du kan klage over forhold, som ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Hvem skal du henvende dig til

Klager over en præst

 • Hvis din klage drejer sig om en præsts arbejde, skal klagen sendes til det provsti, som sognet hører til. 
  Kontaktoplysninger til provstierne i Roskilde Stift
   
 • Hvis din klage drejer sig om ophævelse af sognebånd, dit medlemskab af folkekirken eller om retten til kirkelig betjening på grund af særlig tilknytning, skal du sende klagen til Roskilde Stift. 
  Kontaktoplysninger til Roskilde Stift
   
 • Handler det om andre ansattes arbejde, skal klagen sendes til sognets menighedsråd.
  Find dit sogn og kontaktoplysninger på sogn.dk
   
 • Handler det om klokkeringning, skal klagen sendes til Roskilde Stift
  Kontaktoplysninger til Roskilde Stift
   
 • Handler det om menighedsrådets arbejde eller beslutninger, skal klagen sendes provstiet.
  Kontaktoplysninger til provstier i Roskilde Stift


Klager over en provst eller et provstiudvalg

 • Hvis du ønsker at klage over en provst eller et provstiudvalg, skal klagen sendes til Københavns Stift.
  Kontaktoplysninger til Roskilde Stift


Klager over biskop og stift