Fortsæt til hovedindholdet
For menighedsråd
Webtilgængelighed

Alle sognes hjemmesider er omfattet af lov om webtilgængelighed. Find her en vejledning 

Vejledning om webtilgængelighed

 

Alle menighedsråds hjemmesider og mobilapplikationer er underlagt den relativt nye lov om webtilgængelighed.

Loven stiller krav til alle offentlige myndigheder og offentligretlige organer om, at deres hjemmesider og mobilapplikationer er tilgængelige for borgere med funktionsnedsættelser og handicap.

Overordnet set handler det om at gøre hjemmesiderne tilgængelige for alle – også mennesker med handicap og funktionsnedsættelser. Det betyder eksempelvis, at de skal kunne tilgås af personer med fx et synshandicap ved, at teksten bliver læst op, og at farver, billeder og bevægelser på hjemmesiden ikke er forstyrrende.

Landets stifter har i fællesskab udarbejdet en vejledning om webtilgængelighed til brug for menighedsråd. Den kan du finde her.

På Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside kan man læse mere om, hvad webtilgængelighed er og om loven.  

 

Hvad er webtilgængelighed?

 

  • Webtilgængelighed handler om de principper og teknikker, du skal følge for, at websteder, mobilapplikationer og andre tekniske løsninger kan anvendes af alle, herunder brugere med funktionsnedsættelser og handicap.
     
  • Lov om tilgængelighed af offentlige myndigheder og offentligretlige organers websteder og mobilapplikationer gælder som udgangspunkt for alle offentlige myndigheder og offentligretlige organers websteder og mobilapplikationer.

Kilde: Digitaliseringsstyrelsen