Fortsæt til hovedindholdet
For menighedsråd
Landbrug

Igennem folkekirkens konsulentordning er det muligt at få rådgivning vedrørende landbrugsjuridiske forhold.

Landbrug


Igennem folkekirkens konsulentordning er det muligt at få rådgivning vedrørende landbrugsjuridiske forhold.

Rådgivningen omfatter blandt andet indgåelse af forpagtningskontrakter, salg af fast ejendom og overdragelse af betalingsrettigheder.

Rådgivningen betales af det enkelte menighedsråd, jf. cirkulære nr. 9779 af 6. oktober 2009 om fællesinstruks for folkekirkens konsulenter.

Har du spørgsmål vedrørende landbrugsjuridiske forhold, kan du kontakte:

 

Præstegårdskonsulent for landbrug

Karl-Åge Hornshøj Poulsen

Tlf.: 2118 5981
Mail: khp@vkst.dk