Fortsæt til hovedindholdet
For menighedsråd
Konsulentordningerne

Konsulentordningerne 

Har du brug for sagkyndig vejledning, når det gælder bygge- og anlægsopgaver, æstetik og kulturarv? Det er der rig mulighed for. Her er en oversigt over den statslige konsulentordning og folkekirkens konsulentordning
 

De kgl. bygningsinspektører yder sagkyndig bistand til stiftsøvrighederne som statens konsulent i sager om bygge- og anlægsarbejder. Her ses opførelsen af Trekroner Kirke i Himmelev Sogn i Roskilde Domprovsti. Kirken blev indviet i pinsen 2019.  


Den statslige konsulentordning 

De kgl. bygningsinspektører, Nationalmuseet og Akademiet for de skønne Kunster er tre statslige institutioner, der yder folkekirken sagkyndig bistand. Udgifterne til ordningen afholdes som udgangspunkt af staten. 

De kgl. bygningsinspektører yder sagkyndig bistand til stiftsøvrighederne som statens konsulent i sager om bygge- og anlægsarbejder. Rådgivningen består i en arkitektonisk og æstetisk vurdering af forelagte forslag samt en bedømmelse af foreliggende udgiftsoverslag. De kan, efter aftale med stiftsøvrigheden, yde råd og vejledning til menighedsråd, men er ikke forpligtet. 

Nationalmuseets opgave er at sikre kirkernes kulturarv og afgive udtalelser til brug for stiftsøvrighedens afgørelse i sager vedrørende kirker og inventar, der er over 100 år gammelt. Menighedsråd skal indhente en besigtigelsesrapport fra Nationalmuseet, når arbejdet omfatter murværk og inventar, der er over 100 år gammelt. 

Akademiet for de skønne Kunster er statens konsulent i kunstneriske spørgsmål, og Udvalget for Kirkekunst tager sig særligt af spørgsmål vedrørende kirkekunst. Menighedsråd kan indhente vejledning direkte hos Udvalget for Kirkekunst vedrørende indkøb af løse kunstgenstande. Stiftsøvrigheden skal godkende andre udsmykningsarbejder og indhenter i sådanne sager en udtalelse fra Udvalget for Kirkekunst, inden der træffes afgørelse.
 

Kgl. Bygningsinspektør i Roskilde Stift

Gitta Hammer, Erik Arkitekter A/S 
Tlf.: 4214 7037 
Mail: gh@erik.dk 

 

Sagsarkitekt
Anne Skytte Christensen, Erik Arkitekter A/S 
Tlf.: 5196 2713

Mail: asc@erik.dk

Nationalmuseet

Kirkekonsulenterne 
Tlf.: 4120 6121 
Mail: kirkekonsulenter@natmus.dk

Web: https://www.kirkekonsulenter.natmus.dk/

Akademiet for de skønne Kunster

Udvalg for Kirkekunst  
Tlf.: 3374 4910
Mail: info@akademiraadet.dk

Folkekirkens konsulentordning 
 

En række specialkonsulenter yder stiftsøvrigheden, provstiudvalg og menighedsråd sagkyndig bistand. 

Menighedsråd kan indhente råd og vejledning ved direkte henvendelse til konsulenterne. 

Stiftsøvrighed og provstiudvalg kan anmode konsulenterne om afgivelse af en erklæring til brug for en afgørelse. 

Udgifterne afholdes altid af det pågældende menighedsråd.

Læs mere om, hvad konsulenterne kan bruges til. 


Kontakt konsulenterne
 

Kirkegårdskonsulent

Landskabsarkitekt MDL 
Karin Nygaard Corfitzen

Tlf.: 2973 1640
Mail: knc@opland.eu

 

Orgelkonsulent

Fhv. domorganist 

Kristian Olesen
Tlf.: 2076 0732
Mail: krolesen@gmail.com

 

Varme-, energi- og klimakonsulent

Civilingeniør 
Poul Klenz Larsen
Tlf.: 2015 3530
Mail: kvek@outlook.dk

Præstegårdskonsulent for landbrug

Karl-Åge Hornshøj Poulsen

Tlf.: 2118 5981
Mail: khp@vkst.dk

 

Klokkekonsulent

Organist og klokkenist 
Per Rasmus Møller 

Tlf.: 2380 4428 
Mail: prm@km.dk

 

Bygningskonsulent for tjenesteboliger

Arkitekt MAA 
Michael Madsen
Tlf.: 5993 1900
Mail: mm@arkma.dk