Fortsæt til hovedindholdet
For menighedsråd
Håndbøger og vejledninger

Håndbøger og vejledninger

Her kan du finde en oversigt over nyttige håndbøger og vejledninger. Siden opdateres løbende 


 
"Håndtering af seksuel chikane på de folkekirkelige arbejdspladser"

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har udarbejdet tre vejledninger om håndtering af seksuel chikane på de folkekirkelige arbejdspladser

Find den her

 

Vejledning om inhabilitet og beskæftigelse af nærtbeslægtede

Hvordan bærer man sig ad, når man i menighedsrådet eller provstiudvalget skal håndtere beskæftigelse af nærtbeslægtede og nære relationer? Roskilde Stift har udarbejdet en vejledning.

Find den her

 

Folderen "Kom godt fra start i byggesager"

Landets 10 stifter har i samarbejde udgivet folderen "Kom godt fra start i byggesager". Det er en guide til, hvordan menighedsrådet kan gribe en byggesag an på en god og effektiv måde. 

Læs mere og find den her

 

Håndbogen "Personalevejledning for menighedsråd"

Håndbogen "Personalevejledning for menighedsråd" er et opslagsværk, hvor menighedsråd, øvrige folkekirkelige myndigheder og stifter kan orientere sig i forhold til de forskellige opgaver, der knytter sig til menighedsrådenes opgave som arbejdsgivere. 

Find den på DAP

 

Vejledning i menighedsrådsarbejde 

Landsforeningen af Menighedsråd har udarbejdet en vejledning med gode råd om ret og regler for menighedsrådsarbejdet.

Find den på DAP

 

​Blanketsamling til menighedsråd 

I blanketsamlingen finder du forslag til blandt andet vedtægter, ansættelsesbreve og regnskabsskemaer.

Find den på DAP

 

Forsikringshåndbog

Beskrivelse af Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning.

Find den på DAP

 

Håndbog om bygninger og arealer

Håndbogen beskriver regler, herunder fremgangsmåde og kompetenceforhold i byggesager, anlægssager, køb og salg af fast ejendom, forpagtning, indhentning af tilbud m.m.

Find den på DAP
 

Præsteansættelser

Information fra Kirkeministeriet om ansættelse af præster og provster.

Find den på DAP

 

Økonomihåndbogen

Vær opmærksom på, at Økonomihåndbogen er under opbygning. Der vil derfor ske løbende tilføjelser til emnerne i håndbogen.

I første omgang bliver økonomihåndbogen primært indgang til love og cirkulærer mv., men på sigt vil siden blive yderligere udbygget som en platform for spørgsmål og svar om økonomiske spørgsmål. 

Find den på DAP

 

Håndbogen "Servicedeklarationer – det hjælper stifterne menighedsråd med"

Håndbogen "Servicedeklarationer – det hjælper stifterne menighedsråd med" er et opslagsværk, hvor menighedsråd kan orientere sig i, hvordan stifterne behandler henvendelser og sager fra og om menighedsråd. 

Find den på DAP

 

Håndbog om tilbud og udbud

Udbudsloven og tilbudsloven gælder for statslige, regionale og lokale myndigheder. Menighedsråd er lokale myndigheder og har derfor pligt til at overholde reglerne i de to love.

Denne håndbog har kun til formål at give et overblik over de regler og krav, som er mest relevante for menighedsråd. Der er altså ikke tale om en udtømmende gennemgang af udbudsreglerne.

Find den på DAP

 

GIAS 

GIAS er et system til administration af aftaler om vedligeholdelse af gravstedsaftaler.

Find vejledninger mm. på DAP