Fortsæt til hovedindholdet
Fokus på arbejdsmiljø
Nyheder

Ressourcer og redskaber

Find her links til hjemmesider, publikationer og lovgivning vedr. arbejdsmiljø


Siden opdateres løbende.

 

Guide til samtaler om trivsel og psykisk arbejdsmiljø på kirkelige arbejdspladser (2022)
 

Formålet med denne guide er at inspirere ledere og ansatte i folkekirken til, hvordan vi kan have fælles samtale/dialog om det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Guiden giver ikke svar på, hvordan vi løser alle problemer med det psykiske arbejdsmiljø, men kan bruges til at tage en samtale på arbejdspladsen om, hvordan vi samarbejder og kommunikerer med hinanden, og hvad der er vigtigt for, at vi oplever arbejdsglæde.

 

Læs mere her

Hjemmesider

 

 

Handleplaner og vejledninger ved seksuel chikane og mobning

 

Publikationer 

 

Lovgivning 


Lovgivningen om psykiske arbejdsmiljø i folkekirken befinder sig i flere forskellige lovkomplekser. Udvalget hernedenfor er derfor ikke fyldestgørende, men peger på nogle overordnede love og bekendtgørelser på området. 

 

Actioncards for præster


Actioncards er en tjekliste, der kan bruges i forbindelse med en ulykke eller arbejdsmæssig belastning. 
 

Kortene erstatter ikke handlingsplaner. De er et ledelsesværktøj for provstiernes arbejdsmiljøgrupper, som skal sikre, at en hændelse, der har indvirkning på arbejdsmiolet, håndteres korrekt, hurtigt og ud fra fælles standarder. Kortene er udarbejdet til præster.
 

De fem actioncards retter sig imod forskellige arbejdsmæssige situationer med behov for handling:
 

  1. Hvis en præst bliver udsat for mobning, chikane, trusler eller vold.
  2. Hvis en præst oplever sig stressramt eller er udsat for psykisk dårligt arbejdsmiljø.
  3. Hvis en præst oplever konkrete problemer med det fysiske arbejdsmiljø, f. eks. lydproblemer i kirken,
    problemer med mødefaciliteter/kontor, lys etc.
  4. Hvis en præst har været udsat for en ulykke i forbindelse med sit arbejde (faldulykke, cykelstyrt,
    skader på kroppe eller andre ulykker).
  5. En situation, hvor en præst har mistanke om, at sygdom kan være opstået på grund af arbejde.

Actioncards for præster: Klik her for at se dem