Fortsæt til hovedindholdet
Inspiration
Stiftsudvalg vil fremme godt arbejdsmiljø

Stiftsudvalg vil fremme godt arbejdsmiljø

Viborg Stift har fokus på trivsel og arbejdsglæde gennem bl.a. Stiftsudvalget for psykisk arbejdsmiljø.

Tekst: Lene Kjældgaard.  
Foto: Henrik Helms.

Der er stiftsudvalg, der arbejder med mere traditionelle folkekirkelige fokusområder, som diakoni, mission, unge og kirke eller migrantområdet. Enkelte stiftsråd har dog også nedsat stiftsudvalg med fokus på et sundt og sikkert arbejdsmiljø, bl.a. i Helsingør og Viborg stifter. Bevidstheden om, at et godt arbejdsmiljø er forudsætningen for, kirken kan udføre sin opgave og tiltrække nye ansatte og frivillige, er blevet større.    

Ida Gøtke er formand for Stiftsudvalget for psykisk arbejdsmiljø i Viborg Stift.

Et godt arbejdsmiljø er afgørende

I Viborg Stift opstod ideen om at tilbyde forskellige tiltag, der kan understøtte det gode arbejdsmiljø og kollegaskab for otte år siden, da daværende biskop over Viborg Stift, Karsten Nissen, nedsatte Stiftsudvalget for psykisk arbejdsmiljø. Udvalgets formål var, dengang som nu, at støtte og inspirere menighedsråd og ansatte i Viborg Stift til, at godt psykisk arbejdsmiljø er en integreret del af folkekirkens naturlige arbejde og forpligtelse.

For udvalgets formand, Ida Götke, der i det civile liv er sygeplejefaglig faglig direktør på Regionshospitalet Gødstrup, er udvalgets formål som inspirationsforum for arbejdet med det gode, psykiske arbejdsmiljø vigtigt:

- Det er afgørende, at medarbejdere, menighedsråd og frivillige trives i det arbejde, de er i, og føler psykologisk tryghed. Og at vi som stiftsudvalg understøtter det arbejde ved at tilrettelægge arrangementer og kursustilbud og orienterer os i udvikling og forskning inden for området med henblik på at give målgruppen rammerne til at arbejde med trivsel og arbejdsmiljø, forklarer Ida Götke.

Fokus på det gode samarbejde

Ida Götke hører ikke til dem, der mener, at folkekirkens to-strengede ledelsesstruktur entydigt er årsagen til problemer med arbejdsmiljøet.

- Jeg mener ikke, at folkekirken skiller sig særligt ud i forhold til et dårligt arbejdsmiljø. Der er meget, der kan skabe problemer, og det ser man i alle organisationer. Uanset, hvilken struktur man vælger til en organisation, er det psykiske arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel noget, man skal kere sig om og arbejde med. Det gøres ikke alene ved en given struktur, siger hun.

På et område ser hun dog en klar mulighed for forbedring på det folkekirkelige område i arbejdet med trivsel og et bedre psykisk arbejdsmiljø:

- Vi synes i udvalget, der med fordel kunne skabes mere opmærksomhed omkring kommunikation og teamtræning – enten på uddannelserne af præster og organister eller i introforløbet for stiftets nye præster: Hvordan etablerer man det gode teamwork mellem præster, organister og andre ansatte, så både gudstjenester og andre kirkelige handlinger foregår på en god måde for folkekirkens medlemmer, men også for de medarbejdergrupper, der indvirker i opgaven? At arbejde i teams kommer ikke af selv, og det er et af de emner, vi i årene fremover skal sætte fokus på i Stiftsudvalget for psykisk arbejdsmiljø hos Viborg Stift, siger Ida Götke. 

Revurderer tilbud

De kommende år skal stiftsudvalget revurdere sine tilbud, materiale og arrangementer for stiftets ansatte i kirkerne, og arbejde yderligere med, hvor man forebyggende kan sikre et sundt og godt arbejdsmiljø.

- Jeg kunne godt tænke mig, vi skal arbejde yderligere med det forebyggende aspekt, så sognene får en kultur, der er mere proaktiv. Og så kunne jeg godt forestille mig et pilotprojekt, hvor stiftet sammen med pastoralseminarieuddannelsen fokuserer på at lære de studerende, hvad det vil sige at arbejde i et team, og hvad det indebærer af viden, færdigheder og mindset.