Fortsæt til hovedindholdet
Biskoppens hilsen
Nyheder

God flagdag til alle!

I dag fejres flagdagen landet over med taler og sammenkomster på gader og stræder, kirker og rådhuse. Der flages til ære for alle de soldater, beredskabsfolk, politifolk og sundhedsfolk m.fl. der har været udsendt på internationale missioner for Danmark siden 1948. 

Gudstjeneste i Afghanistan, 2012. Foto: Ulla Thorbjørn Hansen

Mine tanker går i dag især til dem, der med deres liv betalte den højeste pris, og deres familier og venner, som sørger over tabet.

Jeg skal i dag holde tale på Greve Rådhus og vil gerne benytte anledningen til at ønske alle en rigtig god flagdag!

Samtidig vil jeg benytte septembers nyhedsbrev til at takke for en god modtagelse og et inspirerende arbejdsfællesskab med præster, menighedsråd, ansatte og frivillige i stiftets 313 sogne. Det var i går et år siden, jeg blev bispeviet i Roskilde Domkirke, og det har på mange måder været et begivenhedsrigt år – hvilket årets nyhedsbreve vidner om.

Det er nu tid til også at se fremad.  

”Vi er Guds hus og kirke nu”, synger vi med Grundtvigs ord. Det er op til os, der er her nu at skabe den kirke sammen, som vi ønsker de kommende generationer skal vokse op med. Kirken har betydning og forbindelse til alle mennesker i et samfund, uanset om de er troende eller ej.

I sidste uge var jeg sammen med Stiftsrådet og stiftets provster i Haslev for at tale om fremtidens kirker, og det vil der blive fortalt mere om på et møde med alle provstiudvalg d. 5. oktober. I januar-april tilbyder stiftsrådsformand Bodil Therkelsen og jeg en række møder for alle 12 provstier.

 

Sjælesorgens kirke
Som biskop over Roskilde Stift er det min vision, at folkekirken skal være en kirke for hele mennesket med alt, hvad livet rummer.  Det kalder vi en ”sjælesorgens kirke”.

Ordet ”sjælesorg” kommer af det tyske ”seelsorge”, som betyder omsorg. Sjælesorg er omsorg for sjælen, sjæleomsorg. Og når vi taler om sjælesorgens kirke, så er det en medlevende kirke for hele mennesket i glæde og i sorg, til hverdag og til højtid.

I sjælesorgens kirke er vi medvandrere og budbringere om Kristus. Vi drager omsorg for hinandens liv gennem f.eks. salmer og prædikener, samtaler og undervisning. Det sker i en treklang af forkyndelse, diakoni og fællesskab.

Kirken skal være der og markere de store skift i livet som ved dåb, konfirmation, bryllup og begravelser, men også i hverdagen, hvor vi er der for hinanden, får ny inspiration og hviler i fællesskabet.

Ja, kirken er bygget af levende sten, som Grundtvig skriver i salmen ”kirken den er et gammelt hus” – kirken er ikke bare bygningen eller organisationen, men de helliges fællesskab, dvs. fællesskabet af mennesker, der tilhører Gud.

Vi skaber kirken sammen i stiftets 313 sogne, hvor vi i ord og handlinger forkynder det kristne håb samtidig med, at vi favner og inkluderer mennesker af alle slags.

Kirke, teologi og kristendom skal tilbydes i hverdagen i form af tilbud om voksenunderundervisning for alle, uddannelse for menighedsrådsmedlemmer, og mulighed for og forventning til præsters fortsatte teologiske fordybelse og efteruddannelse.

Vi har en forpligtelse overfor sammenhængskraften i stiftet og arbejder på at trække tråde mellem små og store sogne, så alle kan se, at vi sammen har muligheder og brug for hinanden.

Sidst, men ikke mindst, anser jeg som biskop ordentlighed, tillid og tydelig ledelse som en af mine kerneopgaver og som grundstenen for en sund arbejdskultur i hele Roskilde Stift.

Jeg glæder mig til at fortsætte vandringen med jer og sammen udvikle sjælesorgens kirke for hele Roskilde Stift.

 

Ulla Thorbjørn Hansen, biskop over Roskilde Stift