Fortsæt til hovedindholdet
Klagevejledning
Til menighedsråd i folkekirken

Til menighedsråd i folkekirken

Hvis du er utilfreds med en person eller en instans i folkekirken, kan det være en god ide i første omgang at kontakte dem. Hvis du ikke har lyst til at gå til dem, eller hvis din henvendelse ikke giver et tilfredsstillende resultat, har du mulighed for at klage.

Det kan du klage over 

Du kan klage, hvis du ikke oplever at få en ordentlig behandling eller ikke har fået den service, som du er blevet stillet i udsigt. Du kan klage over forhold, som ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Hvem skal du henvende dig til
 

Klager over en præst

  • Hvis du ønsker at klage over en præsts arbejde i dit sogn, skal din klage sendes til provstiet 
    Kontaktoplysninger til provstierne i Roskilde Stift

    Hvis du ønsker at klage over en præst, fordi vedkommende træffer beslutninger om noget, der ligger ud over vedkommendes lovmæssige beføjelser, skal du sende din klage til Roskilde biskop
    Kontaktoplysninger til Roskilde biskop

Klager over en provst eller et provstiudvalg

  • Hvis du ønsker at klage over en provst eller et provstiudvalg, skal klagen sendes til Roskilde Stift
    Kontaktoplysninger til Roskilde Stift

Klager over biskop og stift